Blandan

Old Swedish Dictionary - blandan

Meaning of Old Swedish word "blandan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blandan
1) blandning, tillblandad dryck. bildl. amoghin drikker swa mykith aff diäwlsins blandan at the räkna thz enkte wara. at synda vtan hionolagh SvKyrkobr 72. 3) stämpling, anslag. hwat dröuilse hon mik idhelika giordhe medh thöm bandom oc blandan hon bant oc blandadhe badhe medh then sama anders nw medh idher är oc medh grannom oc sinom winom Troil 5: 296 (1447). - Jfr samanblandan.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛆᚿᚦᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troil
Skrifter och handlingar til uplysning i svenska kyrko och reformationshistorien. [Utg. av U. von Troil.] 1--5. 1790--91.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back