Blar

Old Swedish Dictionary - blar

Meaning of Old Swedish word "blar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blar
blå. " vnam tunicam blaat gentz" SD 3: 707 (1326). " bloth blomsther" LB 2: 54. bloth agrimonium ib 55. " hafwa. .. blan mantol ther war swa SOm bla skär hymil j lytenom" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 95. i räghnboghanom mz hans twem litom SOm öwermeer är bla oc nidhre rödher MB 1: 195. - svartblå, svart, möRK. möRKer blaa MD 169. " i skulin ey taka laxatiuam mannom fullom älla a bla nädhomen" LB 3: 115. " mardi folk badhe ilt oc staRKt thz war badhe blaat oc swart" Al 8848. " gaff ther til v peningha blaa (kopparpenningar)" MD 434. - i sht om den färg SOm huden får i följd af slag. þin bla siþa Bu 73. Bil 628. " synes blod blaat ok riffuit kläde" MEG 56. slog hans lanbo blo och blodwghe FM 555 (1512). SOm nokon sin brodher. .. slar blaan äller blodhughan SO 25. " bloduger eller blaar" RK 1: 469. SO 69, 79. - Jfr genst-, himil-blar.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • blaar.
  • bla.
  • blo.
  • blan.
  • blaan.
  • blam MB 1: 195.
  • blaam Bil 628 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back