Blasa

Old Swedish Dictionary - blasa

Meaning of Old Swedish word "blasa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blasa Old Swedish word can mean:

blasa
L.
blasa
1) blåsa (om vinden). mäþ bläsande vinde STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 13. " nu bläs bör fra lande" Fl 626. " them bleSTe bör" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 125. wäderith bleSTe ib 1499. " tha kom en STorm ok bleSTe swa at the matto näpplika lanDit faa" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1500. Al 5623. Bok om Konnunga STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 84 (206, 92). STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 172, 3: 131, 177. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 399. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3559. - opersonl. vm thet bläs mot thöm Bok om Konnunga STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 84 (206, 92). " thz fröss bleSTe och snöde sara" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4268. sidhan bleSTet ther lika fra ib 2256.
blasa
2) Bortblåsa, kulLBlåsa. STaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKe STormen bläSTe öffra delen aff hwset STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 703.
blasa
3) blåsa, andas. " thän bläs ey wäl at eelde som myöl hawer i munne" GO 95. STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 40. bläSTe aat them Bo 334. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 446. " bläSTe han til thera" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 127. " bläSTe til sinna apoSTla" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 110. bläsir hon (ormhonan) j hans öron STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 74. " mins guddoms ande är ey STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">BunDin vtan bläser hwar han vil" ib 2: 318. ib 3: 238. " thes häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha anda sötme bläSTe af sancti beneDicti säkib 1: 371. - puSTa, Flåsa. han bleSTe sa faST mädan han soff" Di 138.
blasa
4) blåsa, sätta i rörelse genom blåsande el. genom andedrägten. man bläsir thz i wädhrith som man enom dara sigher GO 53. wlkanus biärgh. .. bläSTe langan wägh ledhan brandh oppa lanDit STenianus. Se Lg.">Bil 216. blesande vredhis eld i hoghenom mot them STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 244.
blasa
5) blåsa, genom blåsbäSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg fraMDrifva luft. blases swa mz twa bälya STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XLVI. " blases mädhan före them ib. "
blasa
6) blåsa, genom blåsning (med hjälp af blåsbäSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg) fraMDrifva för smältning erforderlig luftSTröm, smälta (mAlm). hwilken aff bergxmannomen noghon jarn mAlm finder i noghrum STadh oc bär sigh ther at blasa STycken på Forn Svenska.">PfN 138.
blasa
7) blåsa (på ett musikAliskt inSTrument). med dat. bläsa ludhe STenianus. Se Lg.">Bil 612. " lwdhrom bläsa" MB 1: 388. bläSTe basunom ST 144. - med ack. bläsa baswna MB 1: 372. " bläsa. .. ludh" STenianus. Se Lg.">Bil 612. " hwat man thz war hans luder tordä bläsa" Di 92. han skulde thz (hornet) bläsa Fl 728. ib 729. - med prep. i. dödhrin bläse ey i ludh for sik GO 604. bläsa j lwdhrom MB 2: 346. ib 14, 15, 77, 87, 91, 345, 347. Di 92. - med prep. af. en wäktar bläsir aff sith horn MD 391. - abs. lät bläsa ok öpa at Alle män sculu saman coma STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 495.
blasa
8) ljuda (om musikAliska inSTrument), blåsas. förSTa min lwdher bläs MB 1: (Cod. B) 559. " tha bläSTu wars herra baswner" ib. " ther ringDis klokkom oc bleSTe i luder" MD 37.
blasa
1) intrans. " blåsa Bort, Bortföras genom blåST. ther bleSTe tha Bort sa mangt et taak" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7350.
blasa
2) trans. " blåsa Bort, Bortföra genom blåST. thz (STormvädret).. . mangen skorSTen nider slogh oc bleSTen Bort" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7348. Jfr Bortblasa.
blasa
1) intrans. blåsa in, genom blåsande införas. nar iak see vadhelica freSTilsa vädhir oc Diäfulzlika ilzsko äggilse bläsa in j mannana järta STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 292.
blasa
2) trans. " blåsa in, genom blåsande införa. ginom ena röö lot han blasa the bländona in i hans näsa" Gr 277. Jfr inblasa.
blasa
1) intrans. " blåsa ned, nedSTötas genom blåST. öSTra gafFlen j thera kiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKia bleSTe nidher" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7338.
blasa
2) trans. " blåsa ned, nedSTöta genom blåST. vädher kom aff himmum ok bläSTe nidher thrät" STenianus. Se Lg.">Bil 632. Jfr nidherblasa.
blasa
1) blåsa ut, genom blåsande utSTöta. the bläSTo eld aff mwnnen wt Al 9324.
blasa
2) blåsa ut, släcka. bläSTes liwsit wt STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 245.
blasa
3) utblåsa, uppblåsa, utspänna. the bläse wt liiffuit LB 3: 59. Jfr utblasa.
Alternative forms or notes:
 • bläser Bir 2: 172, 318; Lg 3: 399.
 • bläsir GO 53 ; Bir 3: 74 ; MD 391.
 • bläsar Bir 3: 131.
 • bläse GO 604.
 • blässe Bir 3: 238.
 • blases PM XLVI.
 • bläste el. bleste part. pret. bläster: vpblästher MB 2: 312 ;
 • wpbläst Bir 4: 72 ;
 • wmkringbläst Ber III ;
 • vtbläst Bir 2: 207),
 • blasa bort ,
 • blasa in ,
 • blasa nidher ,
 • blasa sunder , sönderslita genom blåst. tha blästes masten oc sighlet söndher i mangh stykke Lg 3: 699.
 • blasa um kul , blåsa om kull, genom blåst kullvräka. thz (stormvädret) bläste om kul sa mangen skog RK 2: 7346.
 • blasa up , blåsa upp, genom blåsande öppna. kom wädher aff himmum ok bläste wp läsin ok dörrin Bil 588. Jfr upblasa.
 • blasa ut ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛆᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PfN
Previlegier för Norberg. I Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back