Blasa

Old Swedish Dictionary - blasa

Meaning of Old Swedish word "blasa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blasa Old Swedish word can mean:

blasa
1) blåsa (om vinden). blaasande vädher STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 375. nordweSTh blaser ib 371. Jfr Sdw 2: 1200. 3) blåsa, andas. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 138. - släppa väder MD(S) 222. 5) genom bälg fraMDriva luftSTröm; sätta (bälg) i verksamhet för fraMDrivande av luftSTröm. ath gylles swenane. .. skulo. .. bläsa bälghenä til SToora organer STb 1: 189 (1478).
blasa
6) genom blåsning åSTadkomma el. göra; blåsa (glas). järnith ... mädh hwilko glasen bläsas STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 563. 7) blåsa (på ett musikinSTrument). Prosadikter (Karl M) 268. ib (Karl M B) 320. Jfr Sdw 2: 1200.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • blaasa: -ande PMSkr 375.
 • bläsa.
 • blaser.
 • bläs.
 • bläse Prosadikter (Karl M) 279, ib 320. refl. blases PMSkr 305.
 • bläsis ib 563. imperat. blääs Prosadikter (Karl M) 268.
 • blaste MP 4: 138.
 • bläste Prosadikter (Karl M) 320. part. pret.
 • bläst Prosadikter (Karl M) 279),
 • blasa sunder , se Sdw 2: 1200.
 • blasa ut , blåsa ut, blåsa upp (glas). en alstingis slätter sten. .. pa hwilkom glasit först slättis oc jampnis för än thet bläsis wth PMSkr 563. Jfr utblasa. - Jfr af-, bort-, in-, ivir-, umkulblasa.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛆᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back