Blea

Old Swedish Dictionary - blea

Meaning of Old Swedish word "blea" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blea Old Swedish word can mean:

blea
L.
blea
1) tygstycke, duk. Jfr altara blea.
blea
2) lakan. " aklädhit war eth grofft klädhe bulster oc blöia war et strangt harklädhe" Lg 3: 204.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • blee.
  • bleia. blöa; med afs. på dessa tre former se altara blea. blöia),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᚽᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back