Bliald

Old Swedish Dictionary - bliald

Meaning of Old Swedish word "bliald" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bliald
ett slags oftaST med guld genomdraget sidentyg. antipendium de blyald SD 1: 656 (1285). STrand. 1853.">Fr 2136. " mantla aff bilad öSTrand. 1853.">Frith sidha" Fl 288. " var thera bröllops klädhe aff baldakin ok bliant" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1390. the waro klädde j gul oc bliant ST 421. examit ok swa biald (Cod. B biald) hon lagdhe ower thän riddara bald STephens. 1849.">Iv 840. " bazor varo aff biald" Fl 531. thz var alt ther draghit inne mz bliald ok ballakinne ib 1417. STephens. 1849.">Iv 1752. STrand. 1853.">Fr 323. ST 220. " reddes there sengh mz gull ok päll blyandh ok alskons könSTeligom hedhen STykkiom" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 524.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • blyald.
  • biald.
  • blial Iv 1752. bliant. blyandh),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛁᛆᛚᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back