Blidhkilse

Old Swedish Dictionary - blidhkilse

Meaning of Old Swedish word "blidhkilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blidhkilse Old Swedish word can mean:

blidhkilse
1) blidhet (om vädret). vidhirquektir af vädhirsins blidhkilsom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 309.
blidhkilse
2) det som är behagligt, nöje, njutning. ey lostin thik framfarande blidhkilse Ber 127. ib 186.
blidhkilse
3) lockelse. formatte ey mz blidhkilsom ok ey mz hödzslom ok ey mz slaghum koma hona til at sighia ia KL 88. Ber 159.

Part of speech: nn

Grammatical aspect: pl.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛁᚦᚼᚴᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back