Blidhläte

Old Swedish Dictionary - blidhläte

Meaning of Old Swedish word "blidhläte" (or blidhlæte) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blidhläte (blidhlæte)
= blidhlat. Lg 1025.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so blidhläte may have also been written as blidhlæte

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛁᚦᚼᛚᛅᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back