Blinder

Old Swedish Dictionary - blinder

Meaning of Old Swedish word "blinder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blinder
1) blind. MP 5: 150. - bildl. döff ec blindh til alt ot SvB 51 (mot slutet av 1400-talet). 2) otydlig, svår (att förstå), svårförstådd. tykte them thät wara alth offhart ok blinth ath forstanda j thera skälom oc sinnom MP 4: 81.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • blyndhir )
  • *blinda klippa
  • blinde- )
  • blinda nätla
  • blinddenäthla.
  • blindenälla )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛁᚿᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back