Blinder

Old Swedish Dictionary - blinder

Meaning of Old Swedish word "blinder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blinder Old Swedish word can mean:

blinder
1) blind. " alle andre iuþa wrþo blinde" Bu 15. " fik Frun som blind var. .. seia himins lius" ib 532. ib 16, 133, 186, 526. Bil 245, 276, 327, 341, 358, 411, 453, 463, 642, 653, 864, 887. af enom som blindir var föddir oc var herra ihesus gaf öghon KLemning. 1860. SFSS.">Bo 152. - Bildl. guz orþ äru andelek collerium ok lysa blinda siala at sea Bu 186. " bleff atir blindir j sinne willo" KL 31. - JFr hiärta-, star-, sten-, sur-blinder.
blinder
2) som ej kan ses, dold, otydlig. tha vardh honum väghin blind Fr 2780. al thessin thinghin äru them swa som blindh Bir 1: 135.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • blinda nätla
  • -netzlaa.
  • -nesla. blinde nätle),
  • blinda näta ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛁᚿᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
➞ See all works cited in the dictionary

Back