Bliþer

Old Swedish Dictionary - bliþer

Meaning of Old Swedish word "bliþer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bliþer Old Swedish word can mean:

bliþer
1) blid (om vädret). tha wädhrit war blidhast Lg.">Bil 238. ib 285. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 397. gudh gaff them bör ok blidhan sio Fl 655.
bliþer
2) blid, mild, vänlig, bevågen. talar tel hänna bliþo anlite Lg.">Bu 141. " wart han aller blidher j änlite" Lg.">Bil 257. Lg 3: 218, 243. " sua räþpeleken at änghen þorþe se han vreþan sva vän ok þäkar at hvar man lyste tel at se han bliþan" Lg.">Bu 62. " af them blidhir giordhir (blidkad)" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 78. " bliidh antzswar" Lg 91. - med dat. göra sin son romara bliþan ok þera ovinum vreþan Lg.">Bu 9. ib 494, 504. " vardh blidher sinne modher" Lg.">Bil 795. Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 25 (62, 27).
bliþer
3) ljuf, behaglig. hwat klar oc blidh (placida) hon (ɔ: bönin) är Bo 104. " vända alt til gudz loff oc hedhir hwat thz gaar hällir mz älla moot ok hwat thz är hällir bliit älla strijt" ib 122.
bliþer
4) munter, glad. " sagho han liua biþan ok glaþan" Lg.">Bu 26. ib 140. " hon vardh tho ther aff halla bliidh" Iv 3765. " ij görin idher blidha" Fl 837. RK 3: 3897. " mins mik likamans huru þungr han är at dragha. .. bliþar at Borþe" Lg.">Bu 141. - Jfr obliper.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛁᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back