Blodhblädhra

Old Swedish Dictionary - blodhblädhra

Meaning of Old Swedish word "blodhblädhra" (or blodhblædhra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blodhblädhra (blodhblædhra)
blodbläddra, blodblåsa. Lg 3: 269.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so blodhblädhra may have also been written as blodhblædhra

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᚮᚦᚼᛒᛚᛅᚦᚼᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back