Blodhkälda

Old Swedish Dictionary - blodhkälda

Meaning of Old Swedish word "blodhkälda" (or blodhkælda) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blodhkälda (blodhkælda)
blodkälla. lopp iämsköt aff öghomen som en klen blodh källa Lg 3: 268.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so blodhkälda may have also been written as blodhkælda

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -källa )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᚮᚦᚼᚴᛅᛚᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back