Blodhsot

Old Swedish Dictionary - blodhsot

Meaning of Old Swedish word "blodhsot" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blodhsot Old Swedish word can mean:

blodhsot
1) blodgång. " hon hafdhe blodhSOt (fluxum sanguinis) flughur aar" Lg.">Bil 555. " är han mykit god för blodhSOth (fert hæmoptoicis. .. juvamen)" LB 8: 42. " thz for dryffuer blodhSOoth (fluxum sanguinis)" ib 2: 10. ib 39, 41, 7: 9. MP 1: 343. Lg 265. MB 2: 383.
blodhsot
2) rödSOt. " mz blodSOt oc pestilencia han them freste" RK 2: 9306. fik han ena hardha SOot. .. oc the var blodhSOt (dystenteria) Ansg 253. " thz doger ffor blodhSOth (dysentericos. .. juvrat)" LB 2: 53. " köpa swijn nöth faar gether eller huadh thz är SOm. .. blodhSOth haffuer" SO 49.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᚮᚦᚼᛋᚮᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back