Blomster

Old Swedish Dictionary - blomster

Meaning of Old Swedish word "blomster" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blomster
1) koll. blommor, blommor och blad. MB 1: 304. 2) blomma. tha hon (liljan) blomstras, alzstings, ok thär näst falnar ok kastar blomstirdh, tagh ather bolen SpV 25. j somligom (ting) är stoor fägrindh ok vänleker sa som j blomstrom ok alskons blomom SvKyrkobr 138. - bildl. i haffwen hörth oc rörth thz högxsta mz thz d[i]wpasta, som är grwndhen i the hälge cristne tro, oc blomstet oc blomen i the hälge skrifft JMÖ 145. " aldrig läses sedan wärden begyntes at saa manga herra oc wärdzsens striidzmäns blomster. .. wara komme oc forsaMBlade tiilhopa oppa en stad" Troj 103. ib 137. iomffrv maria, blomsther offwer alla wtualda jomffrur SvB 332 (c. 1520). thins jomfrudoms blomstir haffwa mz maria offradh gudhi SpV 93. 4) blomma; beläggning (på metall), utvittrings- el. utlösningsprodukt (av koppar). tagh koper skiffuor, och hengh them i en så eller tynne, ey så att skiffuorne räkie ätikiana, och täppes tätt offuan, och effter tio dager skrapes aff skiffuorne grön erugo. .. soMBlige kalle thett koperens blomster PMSkr 625 (senare avskr.). Jfr hylleträ-, rosen-, sioblads-, valmogho-blomster.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • blomstirdh SpV 25) ,
  • *blomsters mark ,
  • *blomstragudhinnohöghtidh
  • blomstragudhinna- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᚮᛘᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back