Blomster

Old Swedish Dictionary - blomster

Meaning of Old Swedish word "blomster" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blomster Old Swedish word can mean:

blomster
1) koll. " blommor, blommor och blad. af huilkins þera vande blomSTar vt spriggar" Bu 6. " han bar blomSTar a þörrom grenom" ib. " ij bärin thz blomSTer iomfrur alla" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1305. ib 1351, 1370, 1372. STenianus. Se Lg.">Bil 107, 288. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 59. " af ty trä aldrei kom blomSTr å" Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 46 (117, 50).
blomster
2) blomma. eg. och STenianus. Se Lg.">Bildl. varin som blomSTar þät skyt falnar Bu 152. " þu äST blomSTar" ib 75. " opgangande blomSTarin" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 398. " liknar. .. sina sötaSTo modhir vidhir thz blömSTir som växSTe j dalenom" ib 1: 175. ib 179, 280, 392. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 234. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1364, 1387, 1399, 1403. LB 5: 80. ST 394. Su 74, 75, 146, 178, 282, 345, 374. gif þöm blomSTar äuinneleBok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS lifs Bu 183. STenianus. Se Lg.">Bil 216. Bo 193. " pryddir mz alla dygþa blomSTre (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flore)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 188.
blomster
3) blommig, blom, blomma. tha hon (ɔ: celidonia) STar i blomSTir LB 3: 120. brenyrth skal heSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPtas tha hon STar i blomSTer ib 7: 126. - STenianus. Se Lg.">Bildl. tha han i sins wngdoms blomSTer til böriadhe sik öwa oc lwSTas i wärdzliko fafängo Su 10. - Jfr böno-, ciprissa-, dilz-, dilfrö-, hylle-, porsa-, rosenblomSTer.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • blömstrir Bir 1: 175. " blömster ib 179; dat. sing. blömstre" KL 59),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᚮᛘᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back