Blomstra

Old Swedish Dictionary - blomstra

Meaning of Old Swedish word "blomstra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blomstra Old Swedish word can mean:

blomstra
förekommer blott i part.
blomstra
1) bära blommor, bära blommor och blad, blomstra, KLemming. 1860.">Grönska. j blomstrande (floridam) dal KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 273. blomstrande trää (arKLemning. 1860. SFSS.">Bor frondosa) Su 160. " mz blomstrande qwistom oc löffuom (folius virentibus)" ib 203. " aff blomstrande frukt (florifero gerimine) häLgra oc gudelika manna lidilse" ib 178. - part. pret. blomstrane, KLemming. 1860.">Grönskande. j yrtagardhen blomstradhan mz dyrastom rosom Su 397. jässe roth skal bliffwa blomstrat Lg 3: 593. var säng. .. är blomstrat KLemning. 1860. SFSS.">Bo 104. ib 146, 147.
blomstra
2) blomma. blomstrande roser Lg 441.
blomstra
3) bild. " blomstra. blomstrandhe wngdomen" Su 74. ib 345. - refl. blomstras (-as, -aþis),
blomstra
1) = blomstra 1. trän KLemming. 1860.">Grönskas ok blomstras KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 45. " aarons wandir som blomstradhis" ib 181. ib 60. Lg 31, 66. " all fruktbärande trää oc yrther blomstras oc blomas" Su 345. blomstris iordhen mz KLemming. 1860.">Grönt KLemming. 1860.">Gräs (germinet terra herbam virentem) KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 156.
blomstra
2) = blomstra 3. af ränas thässa blomstrandis lifweno KLemming. 1860.">Gr 275. blomstraþis (florens) i allom hughsens dyghþom KL 185.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᚮᛘᛋᛏᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back