Blomstra

Old Swedish Dictionary - blomstra

Meaning of Old Swedish word "blomstra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blomstra
1) blomstra, grönska. part. pres. blomstrande. synis nyttoght wara, nakra trappor aff jomfruligha liffwerneno, swa som syndhirligha frucht aff blomstrande (floribundi) grönskanom här tillföghia SpV 465. 33) bildl. blomstra. part. pres. blomstrande. eth blomstrandhe (florida) creatur är fulbordogha skaprens witne SpV 28. - refl. blomstras, blomstra. bildl. thin ära. .. skal aldrigh minska, forgha, eller wanskas, vthan äwärdheligha wäxa, blompstras, ok jw meer ok meera ökias SkrtUppb 375. - Jfr af-, ut-blomstra.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᚮᛘᛋᛏᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back