Blöter

Old Swedish Dictionary - blöter

Meaning of Old Swedish word "blöter" (or bløter) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blöter Old Swedish word can mean:

blöter (bløter)
1) mjuk. " wardh öxen bölt som bly" Lg.">Bil 255. " hua som blöt kiöt hauer" KS 80 (199, 88). MB 1: 79. huAls bruninar äru ey blöta som köt oc ey hardha som been Bir 2: 227. ib 1: 275, 2: 84, 3: 56, 140. til blodtare (för blötare) sängh VKR XIV. " i blötasto siäng" Lg.">Bu 402. ib 524. Bir 1: 223, 2: 36. Al 1966. " kläddir mz blöthom (molliLg.">Bus) klädhom" MP 1: 16. " är thz (linneklädet) blöt ok lint vidh baran kroppin" Bir 1: 287. blöt (löskokta) ägh LB 7: 186. ib 3: 57, 115. i blöthan (tunn?) wällingh ib 2: 10. " wi sändom thik en bAl badhe blötan ok wekan" Al 1220. " thit folk ok frö är weekt ok blöt" ib 1476. " blöt klädhe kAllas thz som hwghin gör blöthan ok ostadhughan" Lgren. 1866.">Ber 28 (med afs. på de två sistnämda ex. jfr 3).
blöter (bløter)
2) svag. " lya hafdhe blöt öghon" MB 1: 221.
blöter (bløter)
3) veklig, klemig. hon gat ey stighit fullo fläte a iordhina fore sin blöta harund MB 1: 430. Bir 3: 367. män som äru blöte ok quinzke KS 83 (204, 91). Bir 1: 278, 2: 58. Su 113. ordh. .. ey blöt vtan hwas Bir 2: 230.
blöter (bløter)
4) vek, vekhjärtad, ömsint, blödig. griper nw fadherin swärdhit badhe mz blötom hugh oc hardhom MB 1: 201. " när war conan hardhare än mannin ok mannin blötare än modherin" Lg 317. " iak är miok þrolyndar oc þryscar gen cuske ok Aldrar är iak blötar gen bliscap" Lg.">Bu 492. " thu. .. wardher blötare at pina än iak at thola" Lg.">Bil 472. - Jfr fuLBlöter samt blotter.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so blöter may have also been written as bløter

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • blöd Bir 3: 367),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᚯᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back