Blöter

Old Swedish Dictionary - blöter

Meaning of Old Swedish word "blöter" (or bløter) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blöter (bløter)
1) mjuk. LBlöt bröd LB 7: 132. li thässo waggona lägh linth oc myukt höö äller blötan halm SkrtUppb 270. " guddomyn skyltis vndhir mandomenom som hwasse jarnkrokin vndhir blötha markenom, lther fiskin wardhir medh swikin ok grypin" MP 5: 194. " ltak färska blötha tyärw" PMSkr 353. all natwrliken tingh ärw aff fira elementh skapat, oc the som haffwa meer aff wädreno ärw lättaren, the meer haffwa aff watneno ärw blötaren ib 362. 3) slapp, svag, energilös. lhwilkin een blöthir är ällir blöthoghor ok löstaloghir j sinne gärningh (qui mollis et dissoluts est in opere suo) han är thäns brodhir som sina eghna gärninga skingrar SpV 416. 4) vek, rädd, feg. jlt wardhe blöto hiärta i drängx briste (ilt verði rögu hjarta i drengmanns brjósti) Prosadikter (Karl M) 269. - n. blöt, adv. mjukt. skal oc strös nokoth wndy them j baasen ath the liggia blöth PMSkr 219.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so blöter may have also been written as bløter

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᚯᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back