Bloþ

Old Swedish Dictionary - bloþ

Meaning of Old Swedish word "bloþ" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bloþ Old Swedish word can mean:

bloþ
L.
bloþ
1) blod. " skref þär iuir bref mz sino bloþpe" Bu 29. " lata blod" LB 3: 14, 15 o. s. v. latha sik blod ib 23. " bloVallius. 1850--54.">Dit tioknar i menniskione oc löper ta samman" ib 22. " godher lither blodzsens skKLemming. 1862.">Al wara rödher ok nokot brun" ib 5: 293. tå män äta ok drikka, tå hitna thera blodh af staRKom ok myKLom dryk RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 55 (139, 59). " hon rodnadhe som en blodh" Vallius. 1850--54.">Di 227. " them fiol tha blodher före öra (uttryck för förskräckelse)" KLemming. 1862.">Al 4863. " blodhorin gik vt" KL 57. " thet helgha blodh i wilsnak" SD NS 1: 147 (1402). " thet helgha blodh j sko KLoster" FH 2: 117 (1438). " til hälgha blodz KLemming. 1862.">Altara" SJ 39 (1432). Jfr adhro-, Bukka-, Vallius. 1850--54.">Diura-, duvo-, hara-, hiärta-, hunda-, lamba-, manadha-, manna-, näsa-, näso-, rosen-, räVa-, thiura-, thiähurs-, Vaþa-bloþ el. -bloþer.
bloþ
2) lefVande Varelse, menniska (så äfven Mnt. blot; Mht. bluot; Nht. blut, se Grimm, Wörterb. 2: 273). tha sage thz ädela rena blod RK 1: 1917. - koll. menniskor. bedreff ther in pa swensk blod ynkelig mord, roff oc brand BSH 5: 96 (1506). - (bloder för broder Va 24, 25 .)

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • blods aker ,
 • blods bäkker ,
 • blods drupi
 • blodz dropi: -a ST 386.
 • blodzdropi: -a MP 2: 10.
 • blodz droppe: -a Lg 3: 636. blodzdrappe: .a Su 28 ),
 • blods kälda ,
 • blods strömber ,
 • blods sveter
 • blodz svetter )
 • blods svets drupi
 • blodz swetz dropi )
 • blods synd ,
 • blods tar ,
 • blods tekn ,
 • blods utgiutilse ,
 • blods vadhe ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᚮᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back