Bloþogher

Old Swedish Dictionary - bloþogher

Meaning of Old Swedish word "bloþogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bloþogher Old Swedish word can mean:

bloþogher
L.
bloþogher
1) blodig. " þin bla siþa ok bloþogh härþ" Lg.">Bu 73. ib 504. Bo 187. Lg 3: 93. " bloduger eller blaar" RK 1: 469. " SOm nakon sin brodher. .. slar blaan äller blodhughan" SO 25. ib 69, 79. FM 555 (1512). " vSurpant juriSDicicionem domini regis corrigendi Super blaat et blöot" SD 5: 137 (1342, afskr. efter en trol. af Tysk hand skrifven origianalhandling).
bloþogher
2) lidande af blodgång. the orena blodogha qwinnan Su 296. - Jfr rödhblodhogher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -ugher.
  • blodhoth Lg 3: 93),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᚮᚦᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back