Blötlika

Old Swedish Dictionary - blötlika

Meaning of Old Swedish word "blötlika" (or bløtlika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blötlika (bløtlika)
mjukt. " blötlika liggia älla sitia" KS 81 (200, 89). " the som blötlika klädhas" LfK 108.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so blötlika may have also been written as bløtlika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᚯᛏᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back