Blus

Old Swedish Dictionary - blus

Meaning of Old Swedish word "blus" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blus
bloss. " gingo kring vm romara Borgh mäþ brinnande blusum" Bu 9. tha loot hertogh magnus redha koost ok göra blwss ok giorde eth got bröllöp ok raast RK 1: 809. " tolff bluss man fore honom (konungen) förde" ib 2192. " tha han kom Fram ij thz hws ther mötte honum iomFrughor mz storä blus" Iv 2826. Bu 493. SD 5: 563 (1346). " ib NS 2: 9 (1408). "Bo 188. MB 1: 334. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 280, 4: 17. VKR 64. Fr 2951. Al 2333, 5697. Di 286. MB 2: 345. II mAladhe blws FH 5: 37 (1466). - bildl. matte tha pharao se oc höra hwar hans herra kom mz blosom oc baswnom MB 1: 300. - JFr gilDis blus.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • blos Al 5697 ;
  • blosom Bo 188 ; MB 1: 300.
  • bluss SD 5: 563 (1346); RK 1: 809, 2192.
  • bloss Di 286 ; MB 2: 345),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᚢᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back