Bluslön

Old Swedish Dictionary - bluslön

Meaning of Old Swedish word "bluslön" (or blusløn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bluslön (blusløn)
arvode för bärande av bloss. Skotteb 393 (1465 ; Kämn).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bluslön may have also been written as blusløn

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • blyss- Skotteb 393 (1465 ; Kämn)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᚢᛋᛚᚯᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back