Bluspänningar

Old Swedish Dictionary - bluspänningar

Meaning of Old Swedish word "bluspänningar" (or bluspænningar) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bluspänningar (bluspænningar)
arvode för bärande av bloss. stadztiänere xxxiij mark thäre löön oc for bluss peninge Skotteb 409 (1467 ; Kämn). ib 452 (1472; Kämn). byswenomen ij (2) mark bluss peninge ib 434 (1470 ; Kämn). ib 417 (1468 ; Kämn).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bluspänningar may have also been written as bluspænningar

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᚢᛋᛕᛅᚿᚿᛁᚿᚵᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back