Blyghdh

Old Swedish Dictionary - blyghdh

Meaning of Old Swedish word "blyghdh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blyghdh Old Swedish word can mean:

blyghdh
1) blygse. ley diliande nokra sina syndhir fore räddogha skuldh ällir fore blydh skuldh MP 5: 204. 2) blygsamhet, sedesamhjet; kyskhet. thu födde. .. wtan pino mz blyungxsons lylio (cum pudoris lilio) JMÖ 189. 3) skam, vanära. lMP 5: 204. SVb 436 (början av 1500-t). ib 276 (början av 1500-t). tiilstäden j thz, tha blyffwn j oc edra arffwonga oc afföda beskämda mz en ewigzs blygdes smsettha Troj 129. " engaledhis nakar sorg ällir bligd draghir mik til thätta ting (ɔ : inträde i kloster) "
blyghdh
4) skymf. " the. .. kalladha hona en awita dara oc at hon hafdhe warit drukkin tha henne tholkit drömde oc thögdho hona mädh smälikhet. hon togh höfligha the blidgdhena" Hel män 210. - Jfr oblygdh.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lsing.
  • blygdes Troj 129.
  • lgen.
  • lsing.
  • lblyugxsens JMÖ 189 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛦᚵᚼᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back