Blyghdhlika

Old Swedish Dictionary - blyghdhlika

Meaning of Old Swedish word "blyghdhlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blyghdhlika
1) med blygsel. j magen gligdeliga skämmas ath j lathe eder saa oärliga drapas aff qwinnors händer Troj 239. 2) på ett förödmjukande sätt, nestligen. konwng priamj natwrliga söner. .. brwkade the mäkta mandom then dagen, manga dräpande then dagen aff grecomen oc thera konwnga myktet blidgeliga forargande Troj 154.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • bligdeliga Troj 154, 239) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛦᚵᚼᚦᚼᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back