Blygheliker

Old Swedish Dictionary - blygheliker

Meaning of Old Swedish word "blygheliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blygheliker Old Swedish word can mean:

blygheliker
1) blygsam, kysk. " antwardhar iak tik mina blyghelika renlikhet" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 310.
blygheliker
2) blygsel väckande, som man blyges låta se, som man blyges för. liugn eldin vpbrände tha alSTingis hans blyghelika limi (verenda) STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 221. ib 287, 3: 137. " hans bliugliko thingh ib 335. "ib 334. " hennes blygeliga ländher" MB 2: 160. mins sons blyghelika ok laSTelika näkt STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 83. " ib 3: 373. "ST 246. " i nakre blyghelike ällar skämtelike talan" STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 106. " thz förSTa är thik blyghelikit" STilla. Utg. af E. Rietz. 1850.">JP 3.
blygheliker
3) skamlig, neslig. är han (ɔ: var fatikdoSTundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir).. . äkke blyghelikin vtan hedhirlikin Bo 128. " rosa sik aff them syndom som han räknade för blyghelika ok skämmelika" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 160. Su 17, 36, 115, 275, 342, 365. MB 2: 166, 219. - Jfr oblygheliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • blyghelikin.
  • blygelig.
  • blyghliker: -liko Bir 1: 334 ;
  • -lika Su 342.
  • bliugheliker: -liko Bir 1: 287.
  • bliugliker: -liko ib 1: 335.
  • blwgligh: -ligha Su 275 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛦᚵᚼᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back