Blyghelikhet

Old Swedish Dictionary - blyghelikhet

Meaning of Old Swedish word "blyghelikhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blyghelikhet
sedesamhet, tuktighet, ärbarhet, kyskhet. " thär är renlikhetzsins lilia hwith, ödhmikwktinna viola är skinandhe, blyghlikhetinna (vercundiæ) roos är rödh" SpV 10. aff. .. blyghlikhetzsins ämpne fulkomnilse j christi limmom, ällir ophoffwit aat waare samtalan, är haffwaskolandis thz blomstridh (ordens rätta ordning) är: blyghlikhetzxsins fulkomnilse j christi limmom, ämpne ällir ophoffwit - för ämpne ällir ophof eller ämpnit ällir ophoffwit aat waare samtlan är haffwaskolandis thz blomstridh; jfr lat. consumatione lin christi membirs, pudicitiæ. materia aut exordium collationis nostræ flos ille ponendus est) ib 9. h'änna blomstirlika blyghetlikhetz fortappilse ib 68. - Jfr oblyghetlikhet.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • blyghlikhet )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛦᚵᚼᚽᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back