Blygher

Old Swedish Dictionary - blygher

Meaning of Old Swedish word "blygher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blygher Old Swedish word can mean:

blygher
1) blyg, som blyges, som har försyn, blygsam. fördis war herre aff cledhom oc bandz widh stodhena, stoldzer oc fagher oc bligher Lg 3: 83. " valerius biscopir war blygher man" Lg.">Bil 471. " var lliughar at þigia" Lg.">Bu 174. Bo 27. " huru blygh hon är at tala mz swa storom herrom" ib 2. " bliughe som iomfrvr" Bir 1: 163. Bo 104. " första daghen wast thu rädh blywg, oc allom ödhmywk" Lgren. 1875.">LfK 140. " blygher j wp synena" MB 2: 326. haua. .. blygh öghon Bir 2: 164. " thit maal wari bliwkt" Lgren. 1866.">Ber 13. " mz enne blyughe ödhmyukt" ib 256.
blygher
2) som är föremål för blygsel. slitw thera jnelffwe oc blywga natwrenna lim Su 127.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • bligher.
  • bliugher.
  • blyugher.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛦᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back