Blygher

Old Swedish Dictionary - blygher

Meaning of Old Swedish word "blygher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blygher
blygsam, sedesam, ärbar, kysk, ren. thz haff for fulla sannindh, at nya sanghin j thännom wanskeliga kroppenom är hoghin ok eth blygth (pudica) liffwirne SpV 203. " kärlekin thän rene til christum, han rensar ämwäl them som orene äru, ok them som blyghe (pudicos) äru j kyteno gör han ythermera rena" ib 99. " blwgha brwdhgomans blwgha brwdhir (sponsi pudici sponsæ pudicæ)" ib 15. hwario handa, som sant är, blykt l(pudica), rätwist, hälaght. .. bör os göra ib. 383. ib 498. - Jfr skamblygher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • blwgher: -a SpV 15.
  • blykt SpV 383 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛦᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back