Blyghet

Old Swedish Dictionary - blyghet

Meaning of Old Swedish word "blyghet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blyghet Old Swedish word can mean:

blyghet
1) blygsamhet, kyskhet. " tik minom odödhelika brudhgomma haffwer iak loffuat iomffrulika blyughet" Lg 3: 287. ib 285, 414, 633. MD (S) 227.
blyghet
2) det som man blyges att låta se, blygd. min klädhe som hölia mina näkt oc natwrlika blyghet Su 193. MB 2: 358.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • blyughet Lg 3: 287, 414 ; -hetz ib 285),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛦᚵᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back