Blyghhet

Old Swedish Dictionary - blyghhet

Meaning of Old Swedish word "blyghhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blyghhet
1) blygsel (för att göra el. visa ngt). paris afflagde all bliwghetz skyggeliga mörker oc steg astad oc satthe siig j thz säthe som näst war drotning helene (paris omni pudoris omissa caligine sessioni helene vicinius appropinquat) Troj 63. - blygsel (över ngt). man skal storlighe blyghe segh for gudh af syn syndzens fwlhedh blyyheet är een stoor bood for synden SkrtUppb 437. - blygsel, skamkänsla; blygsamhet, ärbarhet. mannin blyghis enkte vtan glädz oc rosa sik thär af: at han giordhe illa, thät är än nakur bliughet i quinnone, än j mannenom är engin, vtan hällir swa oppenbar ilzska, at thän haalz for en dare som ekke kan öwa sik i tholko Hel män 135. - kyskhet, renhe. hel hälagh jomfru. . som. .. hälghadhe okränkta oc osmittadha thina mandoms tokth oc bliugheth SvB 369 (början av 1500-t). j blandh dygdher, är renlekin främsta dygdhen. .. thy findhir jak enkte lusteligharen, ällir gangligharen, än thala mz thik om blyghetena (pundicitia) SpV 11. 3) skam, vanära, skymf. lydhir. .. nokor nokra skam ällir blyughet, tha brännir iak allir jnnan, swa illa ltykkir mik thet wara MP 5: 22. ther (i det övre helvetet) är. . til sielena sygget (ɔ: stygghet) fasan reddoge skam ok blyghet SvKyrkobr 212. - Jfr oblyghhet.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • blyyheet SkrtUppb 437 (daniserande). bliughet.. blyughet),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛦᚵᚼᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back