Blyghias

Old Swedish Dictionary - blyghias

Meaning of Old Swedish word "blyghias" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blyghias
med prep. for. " hwilkin som. .. ey blygdis for korsins blygd" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 98. " skämmas oc blyias fore thera villo" MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 207. - med prep. vidher. j blyens ey widher aff thenne sma fugla lära sidher MD (S) 268. - med inf. utan at. hwat munde ey modhorin hawa blygdz sitia när sonenom li bland männena KLemning. 1860. SFSS.">Bo 59. " the blygdhus bliua j fädhernis lande" Bil 289. " han bliwghdhis sigia sina thanka" KL 230. - med inf. med at. skolom. .. vi äkke blyghias at thiäna gudhi KLemning. 1860. SFSS.">Bo 151. " blyghas at bita" Bil 369. MP 1: 7. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 8, 48, 161, 3: 231. -abs. engin wiste thik blyghias MB 1: 161. " thörfva the aldre blyias" MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 207. - opersonl. med prep. vidher. blyghis mik nu vidhir at thu skoli them see kälta äpte meer än noogh KLemning. 1860. SFSS.">Bo 137.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • blyghas MP 1: 7 ; Bil 369.
  • blyughias Bir 1: 161.
  • bliughas Bir 1: 156 ;
  • bliwghdhis KL 230.
  • blyias GU 4 ; Ansg 207.
  • blyas: blyens MD (S) 268.
  • -is ,
  • -dis ,
  • -z )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛦᚵᚼᛁᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back