Blyghsamber

Old Swedish Dictionary - blyghsamber

Meaning of Old Swedish word "blyghsamber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blyghsamber Old Swedish word can mean:

blyghsamber
1) blygsam. " han wardher snart höffwiser oc blwghsamber" LfK 31.
blyghsamber
2) förenad med blygsel. the (ɔ: skriftemalen) skulw wara först ödhmyuk oc blyughsam LfK 81. " blywghsam skal wara syndenna anger" ib 82.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • blywghsamber )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛦᚵᚼᛋᛆᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back