Blyghþ

Old Swedish Dictionary - blyghþ

Meaning of Old Swedish word "blyghþ" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blyghþ Old Swedish word can mean:

blyghþ
1) blygd, blygsel. " flype firi blyght" Bu 3. ib 156. for manna blygdh skuldh (af blygsel för menniskor) Bil 480. " warþ munkin swa som affsinna for blyghþz sculd" KL 186. " godh blygdh är at thik skämmis at synda älla oc lhawa syndat" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 151. " oscriptadh for blygdh ok skam skuld" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 200. " tolde sins naKLikhetz bliwdh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 29. " bära blygdh i thino änlite for thinna synda aminnilse" KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 96. " vtan alla blygh" KLemming. 1860.">Gr 284. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 168. MB 2: 210.
blyghþ
2) blygsamhet. " kona vtan blygdh" RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 46 (118, 50). " göme ok wärne blygdh af quinna wäghna dygdh ok godha sidhi" ib 47 (118, 50). MD (S) 227.
blyghþ
3) skam, Vanära. " hans blyght skal ändas mz heþar" Bu 4. ib 498, 520. Bil 877. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 76, 4: 98. Va 6. " KLemning. 1860. SFSS.">Bort älte folkit han af stadhenom mz skam oc bliugdh" KL 192. " medh synd ok bliughd riVa ok röVa af armom almogha" RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 61 (152, 67). tess hawen i blygd RK 1: 2455. " hon glöMDe jämuäl alla wärldinna blygdh (skam inför verlden)" Bil 264. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 187. " at konunglich räfst härdhir sik kranckum gerningum ok sidhwännium till blyudh ok gengangho" SD 4: 467 (1335, nyarea afskr.). ib 5: 378 (1344, nyare afskr.).
blyghþ
4) skymf, skymford. " fik ioakim blyght ok snyblo af iuþom" Bu 3. " ey akta manna loff älla manna blygdh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 108. " vtan mans bliugdh ok åtlöghe (utan att kränka någon och göra honom till föremål för åtlöje)" RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 24 (59, 26).
blyghþ
5) blygd, könSDelar. MB 1: 173, 495.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • blyght Bu 3, 4.
  • blygh ib 156, 498, 520 ; Gr 284.
  • bliugdh KL 192.
  • bliughd KS 24 (59, 26), 61 (152, 67).
  • bliugdt Bir 1: 168.
  • blyughd SD 4: 467 (1335, nyare afskr.).
  • bliwdh Bir 1: 29),
  • blygdha giäld ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛦᚵᚼᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back