Boa

Old Swedish Dictionary - boa

Meaning of Old Swedish word "boa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

boa Old Swedish word can mean:

boa
L.
boa
1) bo. boþe maria ii iherusAlem Lg.">Bu 12. ib 103, 189. Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 668 (1285, gammAl afskr.), 5: 605 (1346), 662 (1347), 6: 129 (1349). Lg.">Bil 52, 566. MB 1: 58, 122, 167. Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 65 (161, 72). " mwn han nw i hymmerike bo" Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 437. " haffde ey herran hwlpit mik nästan haffdhe iak boeth (habitassem) i hälwithe" Lgren. 1875.">LfK 94. ib 96. " got är i fridh boa" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 79 (194, 86). boande mannom (bofaste el. jordbrukande män, bönder) skAl han skipa ok hAlda fridh ok frälse ib 65 (160, 71). boande män äru landz vppehälde ib. SJ 136 (1445). Jfr boandsman.
boa
2) hålla sig (till), bruka, åtnjuta. med prep. viþer biuþar iak þik at boua viþ þolika kiRKio þu vilt Lg.">Bu 144. " jak. .. skAl ok hava. .. en gardh aff clostreno bo vidher i mina liffdagha" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 488 (1405). " at lanzskap ok Almoghe haui rätwis lagh thön te mågho wäl widh boa" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 75 (185, 82). " at the nytha thenna räät oc sith eghit som the hafua länge boeth widhir" TB 72. RK 1: 1978. widh enkte got tha kunnen i bo Al 7028.
boa
3) lefva i äktenskap. rachel boþe lägge barnlös för än hon föde iosep Lg.">Bu 4. - hafva (köns-)umgänge. han bodhe mz sinne stiwffmodher Lg 1004.
boa
4) bebo. " at i maghin bo oc eghna mit land" MB 1: 373.
boa
5) göra i ordning, bereda. widh taflo släta then skipat ok bod är til at skriuas å Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 52 (132, 56). - pryda, inlägga. ij [2] brynia. .. wel bodhe mz rödha gul Di 207. - tillrusta. konung artws boor nu sina färdh Iv 1496. - part. pret. rustad, färDig. han war tha til örlögh boen Al 144.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bo SD 1: 668 (1285, gammal afskr.), 5: 662 (1347); Bil 468 ; MB 1: 373 ; Al 7028.
  • boo RK 1: 1978. pres. bor. bo Bu 189.
  • böör Bil 566.
  • boþe.
  • boodde LfK 299.
  • boin: boith MB 1: 307 ;
  • boen Al 144, 1358 ;
  • boeth MB 1: 58 ; TB 72 ; LfK 94, 96.
  • bodher: bod KS 52 (132, 56) ; botib 76 (188, 83); bodhe Di 207 ),
  • boa saman , lefva samman såsom äkta makar. þe boþo saman guþleka Bu 3. " henrich kesare ok raþegund kesarinna boþo saman i renliues hionalagh" ib 419. Jfr saman boa. -- Jfr a-, in-, inne-, mat-, til-boa, samt näst-, vidher-boande och dyr-, färþa-, gul-, o-, rdho-, silf-, väl-boin.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
➞ See all works cited in the dictionary

Back