Boa

Old Swedish Dictionary - boa

Meaning of Old Swedish word "boa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

boa Old Swedish word can mean:

boa
L.
boa
1) bo. " nesta boandes grannom" SJ 2: 280 (1495). wy karll. .. helsaam alla wan älskelighe amloge som byggia ok baa i abaa län Svartb (Skolkl) 441 (1450). alle almogen. .. som baagaa oc byggia i birkala sokn Svartb 368 (1439).
boa
5) part. pret. prydd, smyckad. hans klädhe waro boen mz gull oc silff Prosadikter (Karl M) 275. - rustad, färdig. nw äru the bone til barddagha Prosadikter (Karl M) 270. - Jfr innan-, inne-, saman-boa, samt näst-, vidherboande och färdha-, redho-, silf-, väl-boin.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • boen Prosadikter (Karl M) 275.
  • boeth SJ 2: 129 (1489).
  • bone) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back