Bodh

Old Swedish Dictionary - bodh

Meaning of Old Swedish word "bodh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bodh Old Swedish word can mean:

bodh
. beST. pl. bagarene bodander STb 2: 103 (1485). Jfr äv. bodda), lägerhydda. thänne tyrannus. .. haffdhe fylth sina bodhir (caSTra) thär han laa mz sith folk, mz wiin ok maath SpV 163. 2) bod, salubod. skymblepeningx hws. .. huilket belegit är geen moth bagarene bodaner STb 2: 103 (1485). Uppspriv 13 (1454).
bodh
3) bod, förvaringsrum, magasin. "thetta är cloSTersens bodher i watzSTenom: förST thwa bodher i pawal ltordhdsons gardh, som är kornbodhen. .. "VKJ 8 (447). ther haffwer cloSTridh ena STora bodh, ena STwffwo,, et lofft oc et STekarhws ib. thär ärw 7 bodha; ena aff them 7 bodhomen hafwer han fri i sina dagha,, som gardhin hafwer köpt ib 9 (1447).
Alternative forms or notes:
 • *bodha dyr
 • bode-.
 • -dör )
 • *bodha fenster
 • *bodhafensteriärn
 • bodhe- )
 • *bodha höhger ,
 • *bodha las
 • bodelaas )
 • *bodha legha
 • bodelege Skotteb 456 (1472 ; Kämn)),
 • *bodha lön ,
 • *bodha mur ,
 • *bodha nykil ,
 • bodha rum ,
 • *bodha ränta
 • -rentha )
 • bodha skap , se boka skap.
 • bodha stadher ,
 • *bodha stuva ,
 • *bodha tompt
 • -er) ,
 • *bodha vindögha
 • -windoghe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Uppspriv
Uppsala stads stadsprivilegier jämte dit hörande handlingar. Utg. af C. M. Kjellberg. 1907.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back