Bödhil

Old Swedish Dictionary - bödhil

Meaning of Old Swedish word "bödhil" (or bødhil) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bödhil (bødhil)
exekutionsbetjänt, rättSTjänare, bödel. Jfr Lizzie Carlsson, Bödelsämbetet i det medeltida STockholm (i Samfundet S:t Eriks Årsbok 1934). Skotteb 462 (1472 ; KÄmn). henrik grymholt loth hindra for:na olaff matsson medh bödla och byiaswäna STb 1: 70 (1476). konungen. .. antwaradade honom bödelin j händer til täs ath han hafde honom betalat alt thät han war honoom skyldogh STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 252. - bildl. gudz owener som altidh genSTridha konungenom ok mothe hanom brytä thöm plaaghar thenne bödlen (ɔ djuvulen) swa som sins herres openbara fyende SVKyrkobr 176. JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 205.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bödhil may have also been written as bødhil

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • böffwil: -en Skotteb 462 (1472 ; Kämn)
  • bödelin MP 4: 252.
  • bödelnom ib 255 ),
  • *bödhils hus
  • bödels-.
  • bodals- Skotteb 65 (1461§-62). bodelsSSkb 31 (1501-02). böffuils- Skotteb 460 (172 ; Kämn)),
  • *bödhils pänningar
  • böffwils Skotteb 460 (1472 ; Kämn). böffuils- ib 461 (1472 ; Kämn)),
  • *bödhils stuva
  • *bödhils thiänare ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚯᚦᚼᛁᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back