Bödhil

Old Swedish Dictionary - bödhil

Meaning of Old Swedish word "bödhil" (or bødhil) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bödhil (bødhil)
bödel. " böldh böldlommen honom flängia" PM 20. " wille iak häldher wara en böldil ällar en strok röffware" Lgren. 1875.">LfK 9. " bödhlar oc stupo greffwar" ib 117. " bödhel eller byswen" FM 489 (1510). RK 2: 3796, 3: (sista forts.) 5250. Su 131, 189. Lg 3: 89, 124, 149, 150. Lgren. 1875.">LfK 227.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bödhil may have also been written as bødhil

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bodell LfK 227.
  • bödhelin RK 3: (sista forts.) 5250. pl. bödhlar. bödellar Su 131.
  • bödhlana Su 189.
  • bödlane Lg 3: 150.
  • bödelana ib 89.
  • bödhlom Lg 3: 149.
  • bödhelom ib 124.
  • bödlommen PM 20 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚯᚦᚼᛁᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back