Bödkiare

Old Swedish Dictionary - bödkiare

Meaning of Old Swedish word "bödkiare" (or bødkiare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bödkiare (bødkiare)
tunnbindare. ss tillnamn. " hans böddekarl" Skotteb 266 (1467-68). hanis bödkiare STb 1: 74 (1476).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bödkiare may have also been written as bødkiare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bädkiare ib 34 (1475).
  • böthekere ib 4: 37 (1505).
  • bödeker ib 1: 74 (1476) etc. böddekarl Skotteb 266 (1467-68)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚯᚦᚴᛁᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back