Bögheliker

Old Swedish Dictionary - bögheliker

Meaning of Old Swedish word "bögheliker" (or bøgheliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bögheliker (bøgheliker)
böjlig, bildl. ; böjd (för), benägen (för). mädh thässe smörilsens wndhersta thäs hälgha anda nadh ok sökilse hwilkin. .. gör människiona weka ok böghelica til alt got swa at. .. thzz mote är. .. thär är hon oböghelikin til, ok thil alt thz gudhi tilhörer är hon böghelikin SvKyrkobr 252. " som böjer sig (mot), böjd (till), vänd (mot). bordhduken är min mildhet, hwilkin är, swa som bortdhdwker, hanneligkin, och släth, och mykit böghelikin (inclinata) til människiona" Mecht 271. - riktad (på), vänd (till). for thy at alder thera vili är böghelighin til werdlena fafängo, thänkia the ey hwat äpte kan koma Prosaditer (Barl) 44. - Jfr fram-, o-, tilbögheliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bögheliker may have also been written as bøgheliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚯᚵᚼᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back