Bögheliker

Old Swedish Dictionary - bögheliker

Meaning of Old Swedish word "bögheliker" (or bøgheliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bögheliker Old Swedish word can mean:

bögheliker (bøgheliker)
1) böjlig. huar man hauande kärlek skal vara bögelikin j tholomodh suasom gul STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 374. " dyäfulsins mynt är. .. som bly thy at thz är vanskapat oc blöt oc bögelikit oc thunkt" ib 2: 58. " blyit är blöt oc böghelikit äptir thäs vilia som thz nytia" ib 3: 140. ib 1: 302, 2: 183. " böghelikin suasom röö til alt thz som dyäfulin bläse j hughin" ib 58. " armane skulu vara läte oc böghelike til gudz hedhir" ib 170. ib 247, 3: 168, 220.
bögheliker (bøgheliker)
2) böjd, benägen. hans vili var til synd böghelikin STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 265. " wari thogh ey albatissan oc sySTrana mykith böghelicha ellir redhobona at lata noghra STechirws sySTor wt aff inlykkeno" VKR 26. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 360. ST 433.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bögheliker may have also been written as bøgheliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -likin.
  • böghöligh ST 433 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚯᚵᚼᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back