Bogher

Old Swedish Dictionary - bogher

Meaning of Old Swedish word "bogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bogher
1( bog (på djur). bör kirkeherren haffua eeth bööste aff huariom biorne oc boge aff huariom älge ok reen Svartb 70 (1345?). Beckman Stud 54 (sl. av 1400-t?). baaskatten. .. !UDDA_TECKEN? (1/2) lispund geDDor. .. j bogh aff biorn Svartb 586. PM Skr 215. 2) bog, skeppsbog. bildl. thenna tree bröler gulas beamor oc thoras hwggo swarliga oppa menesteum hertoga. .. thoras then älste broderen war honom swårast om bogen (menesteum viriliter obprimit et infestat) Troj 141.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • boogher.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Beckman Stud
N. Beckman, Studier i outgivna fornsvenska handskrifter. 1917. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back