Bohagh

Old Swedish Dictionary - bohagh

Meaning of Old Swedish word "bohagh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bohagh
egendom. "en aff hennas tiänarom som tilsyn haffdhe wtwertis om hennas bohagh" Lg 3: 305. BSH 3: 293 (1470). " met boskap ok bohagh" FH 5: 84 (1482), 85. for boscapin och hele bohaget wppa wiik ib 230 (1516). FM 673 (1516-17). Jfr slots bohagh.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bo haff BSH 3: 293 (1470)),
  • bohags lärdomber ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚼᛆᚵᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back