Bohagh

Old Swedish Dictionary - bohagh

Meaning of Old Swedish word "bohagh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bohagh
bohag, lösöre, egendom. JTb 35 (1462). " fraus är mz hwilko foresis behagit (för behagit) ällir mäniskio bestandh (rei familari. .. consulitur)" SpV 139. bohag, lösöre, hem, hushåll. palasia, j hwilkom som waro aldra handa tingh, som traffwas j boohagh, som är sängha: wnghan: drykkekar: bord, oc mykidh annadh JMPs 242. -. hushåll; lanthushållning. hwrw akren oc bohagith skal styras til affwel PMSkr 194. then som skal wara gaardsmestare skal wara snyäller oc förstanda sigh j bohagsens gärning PMSkr 204. then som skal wara gaardzmestare skal wara snyäller oc förstanda sigh j bohagsens gärning PMSkr 204.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • boo-.
  • bohaff JTb 35 (1462)
  • *bohags tygh
  • bohax- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚼᛆᚵᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back