Bohordh

Old Swedish Dictionary - bohordh

Meaning of Old Swedish word "bohordh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bohordh
bohord, riddarspel, hvari de täflande icke kämpade man mot man, utan i två skaror, hvilka på en gång redo mot hvarandra; spelet Framträder för öFrigt i särskilda land under olika former. JFr Diez, Etym. Wörterb. 1: 45 f-; Viollet-le-Duc, Dictionnare du mobilier Françcais 2: 407; Schultz, Höf. Leb. 2: 96; samt i sht Niedner, Das deutsche Turnier s. 35 f. riddara oc swena the giordho ther gaman mz Diost oc bohordh Iv 46. " man fan ther badhe bohordh ok danz tornäy ok dyost thöm thz lyste göra matte man ther aldra väghna höra" ib 1559. " tha sa margh man bohordh här ok ther om maRKena fara mz marghin höfuizlikin skra" Fr 3044. RK 1: 448, 1164, 3518. för än ther war änt thz behordh ib 1408. ib 2198. JFr bordera.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • behordh RK 1: 1408, 3518),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚼᚮᚱᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back