Boia

Old Swedish Dictionary - boia

Meaning of Old Swedish word "boia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

boia
boja. " brusto boior" Bu 526. ib 501, 519. " band ok boior" ib 511. vordho badha boior en boya Bil 114. ib 113, 677. RK 1: 3872, 3945. Al 3455, 3458, 3461, 3498, 3506. GO 828. j dödzsins bogiom är jak bwnden Su 239. Jfr gul-, hAls-, iärn-boia.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • boya.
  • bogia )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back